Michael Jackson, kungen av pop

Michael Jackson föddes i en familj av Indiana-arbetare. Han var den sjunde av totalt nio barn. Michael blev fysiskt och emotionellt misshandlad av sin far, Joseph, som straffade sina pojkar genom att knuffa dem mot husets väggar, slå dem och hota dem. Barnmissbruket  påverkade honom hela livet och Michael berättade senare att han i barndomen…

Keep reading