Framtidens musik

Så vad handlar denna artikel om? Jo om framtidens musik.  Eftersom musik är en så integrerad del av vårt dagliga liv, kan man ställa sig frågan ”vad är framtiden för all musik?”  Framtiden för musik kommer sannolikt att följa samma trender som vi ser idag inom modern teknik. Det kommer att vara otroligt lik sociala medier, det kommer att bli alltmer datorbaserat och A.I. drivet och samtidigt kommer mycket av den musiken att göra oss påmind om dåtidens musik.  Låt oss undersöka tre olika möjligheter för musikens framtid. Tänk på att dessa naturligtvis är spekulativa och inte på något sätt absoluta. Vad som kan vara till hjälp först är att kortfattat ta en titt på vad musik är, avsikten bakom musik och hur den relaterar till teknik.

Det är en konst

Den första funna kända målningen går tillbaka till cirka 40 000 år. Det bygger på första gången vi såg vår värld och ville tolka den och sedan representera den på ett nytt sätt. Konsten har följt samma spår sedan dess. Det har alltid varit ett sätt att ta vår omgivning och skapa något som stämmer överens med vårt perspektiv. Det spelar ingen roll vilket medium, vare sig det är målning, skulptur, dans, fotografi, film – avsikten är densamma. Vi tar vår omedelbara upplevelse av världen, internaliserar den och manifesterar den till något nytt och unikt mänskligt. Det som förändras under denna process är den teknik som vi skapar konst med och hur vi tolkar vår omgivning. När tekniken förändras och när vi använder tidigare konst och skapelser för att tolka vår värld förändras konsten och tar nya och spännande former.

Det är en konst

Hur är detta relaterat till musik?

Musik, är en konstform och delar samma avsikt, följer detta mönster. Även om dess syfte eller avsikt förblir detsamma ändras hur den presenterar sig. Tänk dig till exempel att försöka trycka ut operamästerverket Bohemian Rhapsody på en fonograf. Skulle det vara möjligt? Knappast. Detta leder oss till frågan, vilken nuvarande teknik kommer att påverka hur vi skapar musik? Under de senaste två decennierna har det skett en förändring i hur vi kommunicerar. Brevväxling som en gång tog flera veckor att göra, kan nu göras nästan omedelbart och över nästan alla kontinenter. Vi är den första generationen som kan kommunicera när som helst, var som helst.

Detta kommer att sätta sin prägel på hur musik förändras, distribueras och uppskattas. Innovation och kreativitet kommer att förändra musiken totalt och det är kanske till och med möjligt att vi inte kommer att känna igen oss med den musik vi lyssnar på idag. Sannolikheten är dock, med tanke på att trender återkommer, att gammal musik kommer att återkomma dock mer moderniserad. Igår var det kanske populärt med techno, och imorgon AI-baserad Dance. Det finns idag en hel del universitet som forskar kring området och försöker att dels återskapa dåtidens musik, dels att med hjälp av AI anpassa den efter vad våra sinnen uppskattar. Och detta finns hur mycket intressanta studier om.