Musikens effekt på människan – del 2

Det mesta här i livet blir lite bättre med musik, ett avkopplande bad med lugn musik, matlagning med något att svänga höfterna till och sjunga med. När vi tränar har vi musik i öronen om inte gymmets egen musik duger. Musik har länge påverkat våra liv och framförallt våra humör, men de omedvetna sätt de påverkar är nästan de sätt som är mest intressanta.

Distraktionsmoment

När vi kör bil är det väldigt vanligt med musik, körningen blir lätt trist när man åker ensam i tystnaden och musiken är ett sällskap många föredrar, men studier visar att musiken kan distrahera oss i bilkörningen istället för att underlätta, så som vanligtvis antas. Tonåringar och unga vuxna som deltog i undersökningen fick lyssna på den musik de själva valde och musik som forskarna klassat som ”säker” och det visade sig att deras egen musik påverkade dem med distraherande, de gjorde fler misstag och körde mer aggressivt. Men den stora överraskningen här var hur musiken som forskarna valt ut faktiskt påverkade bilkörningen mer fördelaktigt än ingen musik alls. Vi antar också att det är fördelaktigt för barn att lära sig spela ett instrument, men det är faktiskt praktiskt på fler sätt än man kan tro. Man gjorde en undersökning på barn som spelade olika instrument där resultatet blev som så att de barn som hade spelat ett instrument i tre år eller fler hade en bättre auditiv urskillning och finmotorik. Men detta var inte det enda som förbättrades utan även ordförråd och icke-verbala resonemangs färdigheter så som förståelse och analysering av visuell information var bättre.

En musikalisk energiboost

Klassiskmusik är något vi får lära oss om i skolan, på musiken får man läsa om olika kompositörer och lyssna på deras mästerverk, men det är inte alla som uppskattar denna typ av musik. Men denna typ av musik har visat sig ha positiva effekter på människor, strokepatienter som fick lyssna på klassiskmusik visade förbättrad visuell uppmärksamhet, de försökte även med vitt brus och tystnad för att jämföra resultaten och tystnaden gav de sämsta resultatet. Som jag nämnde tidigare används musik ofta när man tränar, vilket inte är så konstigt, man tränar sämre när det är tyst omkring en. Detta är något som det länge har gjorts undersökningar på, redan 1911 upptäckte den amerikanske forskaren Leonard Ayres att cyklister trampade fortare medan de lyssnade på musik än de gjorde i tystnad. Detta sker då musiken kan tysta hjärnans rop om trötthet som leder till hur kroppen uppfattar tröttheten och vill sluta träna, så den skickar signaler till hjärnan om ber om en paus, men musiken tävlar om uppmärksamheten och kan hjälpa oss se bortom de signalerna och fortsätta. Detta gäller dock inte all sorts träning, vid högintensiv träning har inte musiken lika mycket inverkan och hjälper oss inte på samma sätt att ignorera smärtan från träningen. Förutom detta kan musiken hjälpa oss använda energin mer effektivt när vi tränar, och vem vill inte få ut mer av sin träning? När rätt låt kommer på under ens träning får man plötsligt lite mer energi och kan ge lite extra mycket.